Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, iż Digesta International z siedzibą w Katowicach przy ul. Sosnowieckiej 1, przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko. Dane te były pozyskane w związku z naszymi wcześniejszymi kontaktami (spotkania biznesowe, wizytówki, rozmowy handlowe telefoniczne, korespondencja mailowa) związanymi z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Digesta International, z siedzibą w Katowicach, ul. Sosnowiecka 1, zarejestrowana pod numerem NIP 954-286-70-88, www.digesta.com.pl

  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Digesta International wyłącznie w celu marketingu usług i produktów własnych lub w związku ze świadczeniem usług przez Digesta International.

  3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do Państw trzecich. Nie będą one udostępniane innym podmiotom – za wyjątkiem dostawcy usługi kurierskiej.

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Digesta International do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

  5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Digesta International polegają na oferowaniu klientom produktów i usług własnych, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

  6. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Digesta International  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@digesta.com.pl lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

  7. Mogą Państwo kierować skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy Digesta International, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  9. Informujemy również, że Digesta International dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.