P.P.H.P Digesta Łukasz Florencki ul. Sosnowiecka 1, 40-337 Katowice stosuje bazy danych kontrahentów w celu przyjęcia i realizacji zamówień. Bazy danych P.P.H.P Digesta są zgłoszone do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) nr. księgi: 133694.

1. Wykaz budynków i pomieszczeń (lub ich części), oraz baz online w których przetwarzane są dane osobowe

Dane osobowe kontrahentów przetwarzane są przez:

 • program fakturowo-magazynowy WF MAG znajdujący się na stacjach PC w siedzibie firmy ul. Sosnowiecka 1, 40-337 Katowice
 • bazę danych MySQL będącej integralną częścią sklepu internetowego www.digesta.com.pl
 • bazę danych MySQL systemu przesyłek kurierskich online firmy OPEK znajdujący się na stronach www.fedex.com/pl

2. Opis struktury zbiorów danych, wyjaśniający zawartość poszczególnych pól oraz powiązań między nimi

Bazy danych P.P.H.P Digesta zawierają niezbędne informację o kontrahentach firmy mające na celu przetwarzanie i realizacje zamówień, w tym min.:

 • Nazwa firmy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Nr telefonu kontaktowego
 • Adres e-mail
 • Dokumenty handlowe znajdujące się w programie fakturowo-magazynowym
 • Historie zamówień znajdujące się w programie fakturowo-magazynowym
 • Historie zamówień znajdujące się w aplikacji sklepu internetowego www.digesta.com.pl
 • NIP
 • PESEL

3. Sposób przepływu informacji między systemami informatycznymi – jak systemy zostały zintegrowane

 • program fakturowo-magazynowy WF MAG znajdujący się na stacjach PC w siedzibie.
  Oprogramowanie WF MAG zainstalowane jest na dwóch stacjach PC połączonych ze sobą siecią wewnętrzną LAN.
 • baza danych MySQL sklepu internetowego www.digesta.com.pl.
  Niezależny i niezintegrowany system online z baza danych MySQL.
 • baza danych MySQL systemu przesyłek kurierskich online firmy OPEK na stronach www.fedex.com/pl
  Niezależny i niezintegrowany system online z baza danych MySQL.

4. Opis środków technicznych i organizacyjnych jakie zostały podjęte w celu zabezpieczania integralności i rozliczności zbiorów danych osobowych

Bazy danych znajdujące się na stacjach PC oraz serwerach wykorzystywane przez P.P.H.P Digesta zabezpieczone są niezależnymi hasłami dostępu oraz identyfikatorami użytkownika (P.P.H.P Digesta). Systemy informatyczne na których znajdują się bazy danych zabezpieczone są niezależnymi hasłami dostępu oraz identyfikatorami użytkownika (dot. baz online) oraz hasła dostępu (dot. systemów operacyjnych stacji PC).
Dodatkowo usługodawca hostingowy Firma NetArt, na którym znajduje się sklep internetowy www.digesta.com.pl zabezpiecza serwer własnymi środkami: - „…nazwa.pl zapewnia ochronę wszystkich serwerów zlokalizowanych w Data Center. Ochrona realizowana jest przy użyciu nadmiarowego, redundantnego systemu firewalli pozwalającego na określenie polityki bezpieczeństwa dla każdego serwera indywidualnie. W przypadku wykrycia zagrożenia system automatycznie lub za pośrednictwem pracownika nazwa.pl umożliwia blokadę zagrożonego zasobu.” Oznacza to, że baza danych sklepu internetowego jest dodatkowo zabezpieczona przez usługodawcę hostingowego.

5. Użytkownicy

Dostęp do systemów informatycznych oraz baz danych P.P.H.P Digesta mają wyłącznie pracownicy firmy, których stanowisko pracy wymaga korzystanie z w/w systemów. Głównym administratorem systemów informatycznych P.P.H.P Digesta jest Łukasz Florencki.

6. Zakończenie

P.P.H.P Digesta zastrzega sobie prawo do zmiany w/w polityki bezpieczeństwa informacji i publikacje nowej polityki na stronach www.digesta.com.pl